ĐƠN HÀNG: CHĂN NUÔI GÀ
MÃ:

4.1. Nội dung công việc:

quay trở lại Nhật Bản lần 2 Làm việc tại trang trại chăn nuôi gà

quay trở lại Nhật Bản lần 2 Chăm sóc, thu hoạch trứng gà và các công việc liên quan

quay trở lại Nhật Bản lần 2 Hình thức tuyển dụng: Phỏng vấn Skype

4.2. Chế độ phúc lợi:

quay trở lại Nhật Bản lần 2 Lương cơ bản : 142.000 yên/tháng (Chưa tính làm thêm)

quay trở lại Nhật Bản lần 2 Trợ cấp đào tạo tháng đầu: 60.000 yên/tháng

quay trở lại Nhật Bản lần 2 Bảo hiểm: Theo Pháp luật Nhật Bản.