ĐƠN HÀNG: CHẾ BIẾN THỰC PHẨM
MÃ:

4.1. Nội dung công việc:

quay trở lại Nhật Bản lần 2 Chế biến thực phẩm sẵn trong siêu thị

quay trở lại Nhật Bản lần 2 Hình thức tuyển dụng: Phỏng vấn trực tiếp hoặc skype

4.2. Chế độ phúc lợi:

quay trở lại Nhật Bản lần 2 Thu nhập về tay (sau khi trừ tiền nhà, thuế, điện nước, gas): Nam  141.400 yên/tháng; Nữ 134.400 yên/tháng.

quay trở lại Nhật Bản lần 2 Làm việc theo ca từ 6h00; 13h00; 19h00

quay trở lại Nhật Bản lần 2   Làm thêm khoảng 50-60 giờ/tháng (tương đương 6 man)