ĐƠN HÀNG: CHẾ BIẾN THỰC PHẨM (LÀM ĐẬU)
MÃ:

4.1. Nội dung công việc:

quay trở lại Nhật Bản lần 2 Chế biến thực phẩm (làm đậu)

quay trở lại Nhật Bản lần 2  Hình thức tuyển dụng: Phỏng vấn trực tiếp

4.2. Chế độ phúc lợi:

quay trở lại Nhật Bản lần 2 Lương cơ bản : 180.000 yên/tháng

quay trở lại Nhật Bản lần 2 Làm thêm tính lương ca đêm tăng 25%

quay trở lại Nhật Bản lần 2 Bảo hiểm: Theo Pháp luật Nhật Bản. 

quay trở lại Nhật Bản lần 2   Giờ làm việc: 8h/ngày, 40h/tuần (Chưa kể tăng ca làm thêm)