ĐƠN HÀNG: CHỐNG THẤM
MÃ:

4.1. Nội dung công việc:

quay trở lại Nhật Bản lần 2 Chống thấm các khe hở tường, trần, mái bằng keo silicol

quay trở lại Nhật Bản lần 2 Phỏng vấn bằng Skype

4.2. Chế độ phúc lợi:

quay trở lại Nhật Bản lần 2 Lương cơ bản : 181.350 yên/tháng (Chưa bao gồm làm thêm)

quay trở lại Nhật Bản lần 2 Lương thực lĩnh: 138.000 yên/tháng (Chưa ba gồm làm thêm)

quay trở lại Nhật Bản lần 2 Đảm bảo mọi bảo hiểm, chế độ phúc lợi, ngày nghỉ lễ, ngày nghỉ có lương.

quay trở lại Nhật Bản lần 2 ĐÃ có nhiều TTS Việt Nam làm việc tại xí nghiệp

quay trở lại Nhật Bản lần 2 Bảo hiểm: Theo Pháp luật Nhật Bản.