ĐƠN HÀNG: DỆT
MÃ:

4.1. Nội dung công việc:

– Đứng máy dệt, thao tác điều khiển máy dệt

– Kiểm tra chất lượng sản phẩm

4.2. Chế độ phúc lợi:

– Lương : 144,052 yên/tháng (930 yên/giờ). 

– Trợ cấp tháng đầu 60,000 yên

– Khấu trừ 43,085 yên/tháng

– Thực lĩnh: 100,967 yên/tháng (Tạm tính trên hợp đồng ký làm việc 23 ngày/tháng)

Làm thêm thực lĩnh trên 12,000 yên/tháng