ĐƠN HÀNG: ĐÓNG GÓI CÔNG NGHIỆP
MÃ:

4.1. Nội dung công việc:

quay trở lại Nhật Bản lần 2 Sản xuất linh kiện điện tử, đóng gói sản phẩm và các công việc liên quan

quay trở lại Nhật Bản lần 2 Hình thức tuyển dụng: Phỏng vấn Skype

4.2. Chế độ phúc lợi:

quay trở lại Nhật Bản lần 2 Lương cơ bản : 138.000 yên/tháng (Chưa tính làm thêm)

quay trở lại Nhật Bản lần 2 Trợ cấp đào tạo tháng đầu: 60.000 yên/tháng

quay trở lại Nhật Bản lần 2 Bảo hiểm: Theo Pháp luật Nhật Bản.