ĐƠN HÀNG: KỸ SƯ ĐIỆN
MÃ:

Ngành nghề thiết kế, lăp đặt, xây dựng, bảo trì nhà máy, tòa nhà

Nội dung công việc cụ thể: Chế tạo và gia công các sản phẩm tại xưởng, lắp đặt, bảo trì đường điện, đường ống

(Hỗ trợ 50% tiền nhà, Có tăng lương, Ngày nghỉ 118/365)