ĐƠN HÀNG: Kỹ sư xây dựng
MÃ:

a. Nội dung công việc:

– Thiết kế, đọc bản vẽ xây dựng và chỉ đạo công nhân

– Hình thức tuyển dụng: Phỏng vấn trực tiếp

b. Chế độ phúc lợi:

– Lương cơ bản : ~210.000 yên/tháng. ( Chưa bao gồm làm thêm )

– Thực lĩnh : 156.000 yên/tháng. ( Chưa bao gồm làm thêm )

– Công ty đã có Kỹ sư Việt Nam làm việc. Mức lương thực lĩnh : 200.000 – 210.000 yên/tháng ( đã bao gồm làm thêm )

– Làm thêm tính 125% lương. Công ty có nhiều việc làm thêm.

– Bảo hiểm : Bảo hiểm xã hội, thân thể, bảo hiểm thất nghiệp theo pháp luật Nhật Bản quy định.