ĐƠN HÀNG: LẮP ĐẶT ĐƯỜNG ỐNG
MÃ:

4.1. Nội dung công việc:

quay trở lại Nhật Bản lần 2 lắp đặt đường ống công trình

quay trở lại Nhật Bản lần 2 Hình thức tuyển dụng: Phỏng vấn trực tiếp

4.2. Chế độ phúc lợi:

quay trở lại Nhật Bản lần 2 Lương cơ bản 200.000 yên/tháng (Chưa tính làm thêm)

quay trở lại Nhật Bản lần 2 Hỗ trợ đi lại theo quy định của công ty

quay trở lại Nhật Bản lần 2   Bảo hiểm theo quy định của Nhật Bản