ĐƠN HÀNG: LINH KIỆN ĐIỆN TỬ
MÃ:

4.1. Nội dung công việc:

quay trở lại Nhật Bản lần 2 Lắp ráp linh kiện điện tử và các công việc liên quan

quay trở lại Nhật Bản lần 2 Hình thức tuyển dụng: Phỏng vấn Skype (test mắt + test IQ)

4.2. Chế độ phúc lợi:

quay trở lại Nhật Bản lần 2 Lương cơ bản : 150.672 yên/tháng (Chưa tính làm thêm)

quay trở lại Nhật Bản lần 2 Trợ cấp đào tạo tháng đầu:  60.000 yên/tháng

quay trở lại Nhật Bản lần 2 Bảo hiểm: Theo Pháp luật Nhật Bản. 

quay trở lại Nhật Bản lần 2   Giờ làm việc: 8h/ngày, 40h/tuần (Chưa kể tăng ca làm thêm)