ĐƠN HÀNG: Sản xuất các sản phẩm từ nhựa
MÃ:

+ Ưu tiên người đã từng đi Đài Loan, Hàn Quốc, Nhật Bản
+ Làm thêm 3 – 4 tiếng/ca. Có thể tăng thu nhập bằng việc khoán sản phẩm.
+ Ưu đãi tiền ăn ở 1000 Đài tệ/tháng