Menu

Đơn hàng

TUYỂN 02 NAM/NỮ TẠP VỤ TẠI PHÁP TUYỂN 02 NAM/NỮ TẠP VỤ TẠI PHÁP
Số lượng: 02
Lương: Trên 2000€
Địa chỉ: Pháp
Trạng thái: Đang tuyển
TUYỂN 02 NAM/NỮ BẢO TRÌ VỆ SINH TẠI PHÁP TUYỂN 02 NAM/NỮ BẢO TRÌ VỆ SINH TẠI PHÁP
Số lượng: 02
Lương: Trên 2000€
Địa chỉ: Pháp
Trạng thái: Đang tuyển
TUYỂN 01 NAM PHỤ BẾP TẠI PHÁP TUYỂN 01 NAM PHỤ BẾP TẠI PHÁP
Số lượng: 01
Lương: Trên 2000€
Địa chỉ: Pháp
Trạng thái: Đang tuyển
TUYỂN 25 NAM XÂY DỰNG NEW ZEALAND TUYỂN 25 NAM XÂY DỰNG NEW ZEALAND
Số lượng: 25
Lương: Trên 2500€
Địa chỉ: New Zealand
Trạng thái: Đang tuyển
TUYỂN 16 NỮ CHẾ BIẾN THỰC PHẨM TUYỂN 16 NỮ CHẾ BIẾN THỰC PHẨM
Số lượng: 03
Lương: Trên 20 triệu
Địa chỉ: Ehime
Trạng thái: Đang tuyển
TUYỂN 03 NAM XÂY TRÁT TUYỂN 03 NAM XÂY TRÁT
Số lượng: 03
Lương: Trên 25 triệu
Địa chỉ: Saitama
Trạng thái: Đang tuyển
TUYỂN 01 NAM XÂY DỰNG TỒNG HỢP TUYỂN 01 NAM XÂY DỰNG TỒNG HỢP
Số lượng: 01
Lương: Trên 25 triệu
Địa chỉ: Kanagawa
Trạng thái: Đang tuyển
TUYỂN 10 NAM LẮP RÁP Ô TÔ TẠI SLOVAKIA TUYỂN 10 NAM LẮP RÁP Ô TÔ TẠI SLOVAKIA
Số lượng: 10
Lương: Trên 1250$
Địa chỉ: Slovakia
Trạng thái: Đang tuyển
TUYỂN 43 NAM XÂY DỰNG CROATIA TUYỂN 43 NAM XÂY DỰNG CROATIA
Số lượng: 43
Lương: 1800€
Địa chỉ: Croatia
Trạng thái: Đang tuyển
TUYỂN 13 NAM CƠ KHÍ TẠI BULGARIA TUYỂN 13 NAM CƠ KHÍ TẠI BULGARIA
Số lượng: 13
Lương: Trên 1200€
Địa chỉ: Bulgaria
Trạng thái: Đang tuyển
TUYỂN 28 CÔNG NHÂN MAY TẠI BULGARIA TUYỂN 28 CÔNG NHÂN MAY TẠI BULGARIA
Số lượng: 25
Lương: Trên 1000€
Địa chỉ: Bulgaria
Trạng thái: Đang tuyển
TUYỂN 50 NAM/NỮ CHẾ BIẾN THỊT BALAN TUYỂN 50 NAM/NỮ CHẾ BIẾN THỊT BALAN
Số lượng: 50
Lương: Trên 900€
Địa chỉ: Ba Lan
Trạng thái: Đang tuyển
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10